Rejestracja
Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Program

XIX Forum Energetyki Wiatrowej 
10:00 - 10:30 Rejestracja
10:30 - 10:50

Otwarcie i przywitanie gości

10:50 - 13:20

Umowa kupna-sprzedaży energii (PPA)

Prezentacja wprowadzająca

 • W jaki sposób korporacyjne PPA dot. OZE mogą poprawić ekonomiczną i finansową opłacalność projektu?
 • Kontekst PPA
 • Definicja ekonomicznych warunków sprzedaży energii
 • Ryzyka ujęte w PPA
 • Rola kredytodawców w PPA oraz elementy PPA konkretnie dotyczące obaw kredytodawców
 • Rozstrzyganie sporów
 • Inne elementy, w tym monitorowanie, rozwiązanie, cechy środowiskowe
 • Poza PPA: ryzyka, których PPA nie może przenieść na kupującego – polityczna siła wyższa, niewymienialność oraz inne
 • Inne tematy: ubezpieczenie PPA, alternatywy dla umów kupna-sprzedaży energii, ...
 • Co z projektami o niezbyt korzystnymi warunkami wiatrowymi?
 • Co jeżeli projekt wygra aukcje oprócz zawarcia umowy PPA?
Dyskusja
13:20 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

Skutki nowych zapisów w projekcie nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw

Prezentacja wprowadzająca i dyskusja
16:30 

Wnioski i Zakończenie 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.