Rejestracja
Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Forum Energetyki Wiatrowej

FEW powołane zostało w czerwcu 2002 roku na rzecz konsolidacji branży związanej z energetyką wiatrową. Od początku funkcjonowania stanowi platformę wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami rynku energetyki wiatrowej a przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Spotkania pod szyldem Forum, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, służą zaprezentowaniu bieżącego stanu prac nad aktami legislacyjnymi i wyartykułowaniu problemów nurtujących przedstawicieli środowiska związanego z energetyką odnawialną. Atrakcyjność i aktualność proponowanych tematów spotkań dowodzi naszej szybkiej reakcji na zmiany zachodzące na rynku energetyki.

Spotkania Forum są postrzegane przez uczestników jako to miejsce w Polsce, gdzie można przedstawić i wypracować stanowiska stron biorących udział w dyskusji. Równie ważne jest, że wnioski ze spotkań były brane pod uwagę w resortach ds. gospodarki i środowiska m.in. podczas konsultacji projektowanych aktów prawnych.

Ponad to, Forum to także okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zareklamowania Państwa firm, spotkania najważniejszych uczestników sektora energetyki wiatrowej.